Φυτόχωμα για Κάκτους Cactus Mix

Το ειδικό φυτόχωμα για κάκτους προσφέρει εξαιρετική λίπανση και αποστράγγιση και είναι ιδανικό για κάκτους και φυτά που δεν τους αρέσουν τα στάσιμα νερά.

H σύνθεσή του επιτρέπει να συγκρατεί προσωρινά σημαντικές ποσότητες νερού για να επιτρέψει στο φυτό να σχηματίσει ένα απόθεμα, αλλά επίσης προβλέπει εξαιρετική αποστράγγιση προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός στάσιμου νερού, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σήψη των ριζών και του υπερκείμενου τμήματος του φυτού.

Κατασκευαστής

Agricult

Βάρος

5L