Υγρό Λίπασμα Stopper

Το υγρό λίπασμα Stopper είναι βιολογικό σκεύασμα που ενισχύει την άμυνα των φυτών στα λαχανικά και δένδρα.

Βιολογικό σκεύασμα που ενισχύει την άμυνα των φυτών στα λαχανικά και δένδρα. Οι επωφελείς μύκητες είναι παρόντες στη φύση και αποτελούν φυσικούς παραγωγούς μεταβολιτών οι οποίοι ευνοούν την ενίσχυση της άμυνας των φυτών έναντι διαφόρων εχθρών. Οι μύκητες αυτοί δεν είναι επικίνδυνοι για τα θηλαστικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας των εντόμων επικονιαστών.

Κατασκευαστής

Anthis